Historie

Jsme menší firma s cca 20 kmenovými zaměstnanci. V průběhu existence firmy jsme si vytvořili skvělý systém spolupráce s dalšími podnikatelskými subjekty a spolehlivými živnostníky, díky čemuž jsme schopni realizovat i zakázky většího rozsahu. Činnost naší společnosti se datuje od roku 1994. V začátku činnosti jsme byli orientováni na stavební činnost. Dlouhá léta jsme spolupracovali s firmou Hunter Douglas. Od počátku existence jejich areálu v Tušimicích jsme se zajišťovali výstavbu a úpravu výrobních hal a dalšího zázemí. Vývoj na světovém i domácím trhu s odpady nás zaujal natolik, že jsme se postupem času vydali i cestou likvidace a nakládání s odpady. Stěžejním artiklem jsou pro nás plasty a další odpady vhodné pro recyklaci a následné znovupoužití v průmyslu. V průběhu posledních pěti let jsme spolupracovali se zahraničními firmami, takřka z celé Evropy, pro které jsme odpad recyklovali na surovinu vhodnou k okamžitému použití na stávajících výrobních linkách, přesně dle individuálních potřeb a specifikací odběratele.

Stavební činnost

• Zemní úpravy
• Výstavba průmyslových objektů
• Výstavba drobných obytných objektů
• Stavební údržba

• Již v počátku činnosti jsme se podíleli na výstavbě průmyslového areálu holandské firmy Hunter Douglas v Tušimicích. Jako generální dodavatel, za účasti několika specializovaných subdodavatelů, jsme stáli u zrodu celého výrobního areálu.

• Po celou dobu spolupráce, takřka 10 let, jsme pro společnost Hunter Douglas v jejich tušimickém areálu zajišťovali veškerou stavební údržbu, od drobných oprav po přístavby ke stávajícím halám a zastřešení volného prostoru.

• Zahájili jsme výstavbu výrobního areálu zpracovatele gumy firmy GRG Technology s.r.o.

• V letech 2007-2008 jsme, opět za spolupráce specializovaných firem, vybudovali logistické centrum dodavatele květin na evropský trh firmy Flor-Express s.r.o.

• V roce 2007 jsme spolupracovali na rozšíření provozu firmy Pittsburgh Corning CR v průmyslové zóně Verne.

• Od roku 1999 se účastníme pravidelné údržby odsíření na Elektrárně Prunéřov II, několik let jsme tyto práce prováděli i na Elektrárně Prunéřov I.

• V letech 2008-2009 jsme se podíleli na „Komplexní obnově Elektrárny Tušimice“

• Prováděli jsme také několik staveb v bytové oblasti – rekonstrukce a výstavba rodinných domů, garáže, přístavby, budování bazénů, apod.

Údržba

• Téměř 10 let jsme zajišťovali komplexní stavební i zámečnickou údržbu areálu pro firmu Hunter Douglas v Tušimicích.

• V současnosti máme uzavřenou smlouvu na stavební údržbu pro firmu Pittsburgh Corning CR v klášterecké průmyslové zóně.

• Stavební údržba zahrnuje napři. veškeré drobné stavební opravy, změna dispozic v halách i venkovních prostorách – vestavba mezaninů, úpravy kanceláří, přístavby k halám.

• Úpravy, opravy a doplnění rozvodů veškerých médií včetně zajištění potřebných revizí.

Likvidace odpadu

• Likvidace odpadů vyjma nebezpečných

• Od několika firem v regionu odebíráme odpad z výroby – zejména nepoužitelné obaly, jako papír, lepenka, dřevo. Tyto odpady jsou přetříděné, případně slisované a předané velkoodběratelům k dalšímu využití. 

• Plastové obaly a jiný plastový odpad zpracováváme ve vlastním provozu. 

• Likvidace nebezpečných odpadů

Recyklace odpadu

• Již několik let spolupracujeme s firmou HP PELZER k.s., pro kterou recyklujeme přebytky z výroby na drť okamžitě použitelnou zpět v procesu zpracování.

• Vykoupené plastové odpady jsou tříděny dle druhu, separovány od nečistot, kovu či jiných neplastových součástí a následně, dle požadavku odběratele, odeslány ke zpracování nebo předrceny na požadovanou jemnost.

Strojní zařízení

• Mnohaleté zkušenosti v oblasti strojní a zámečnické nám dovolují sestavovat výrobní zařízení, takřka na míru zpracovávané suroviny a finálního výsledku.

• Jsme schopni zajistit úpravu provozu při rozšíření nebo změně výrobního programu firmy.

Tento ceník je platný do 31.12. 2015. Uvedeny jsou základní ceny bez DPH. Při větším rozsahu slevy, individuální úprava možná. Provozovna Prunéřov.

Sazba výkonu techniky a stavebních strojů

Cenik%20techniky%201
Cenik%20techniky%202

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Profil%20zadavatele%201
Profil%20zadavatele%202
Profil%20zadavatele%203
Profil%20zadavatele%204