Betonáže

Naše společnost se zabývá převážně výstavbou průmyslových objektů, i tzv. na klíč. Jednou ze součástí naší činnosti je betonáž základů pro tyto objekty. V rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2 jsme připravili pro společnost ACS Anti Corrosion Structures (www.acs-pi.eu) základovou desku pro výstavbu Polní továrny, kde bylo nutné zajistit vysokou únosnost podloží a betonového základu. V rámci výstavby objektů SO01 a SO02 v areálu společnosti Pittsburgh Corning CR s.r.o. (cz.foamglas.com) byly prováděny betonáže vrtaných pilotů, základových prahů, armaturami zpevněných základových desek a nadzemních podlah. U objektu SO02 byl vyprojektován sklepní prostor o hloubce 6,0m. Při betonáži sklepních stěn bylo nutné použít speciální pažení.

Demolice ocelových konstrukcí

Naše mechanizace byla několik použita při demontáži ocelových nebo ocelobetonových konstrukcí.V poslední době byl například autojeřáb Liebherr využit při demontáži původního odsíření v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2 (www.cez.cz)

Fasády historických domů

V oblasti bytové výstavby máme bohaté zkušenosti ve fasádních úpravách, a to jak zateplení, tak oprav a nátěrů i historických fasád včetně dodávek příslušného oplechování

Flor-Express

Pro společnost Flor-Express-Kadaň s.r.o. (www.florexpress.cz) jsme se v roce 2008 podíleli na výstavbě Logistického centra v bývalých kasárnách v Kadani. Při stavbě jsme zajišťovali betonáž podlahy překladové haly – pilotové založení, základové pasy a drátkobetonová podlaha. Kolem překladové haly byly vybudovány veškeré manipulační a parkovací plochy.Výškové rozdíly byly řešeny gabionovou opěrnou zdí.

GRG - Tušimice

Pro společnost GRG Technology s.r.o. jsme v letech 2003 – 2004 zajišťovali opravu a přístavby výrobních hal. Jednalo se o opravu opláštění, úpravy hal dle potřeb – zastřešení a výstavba mezi dvěma halami, prodloužení jednoho z objektů, vytvoření manipulačních ploch okolo budov.Součástí dodávky byla i elektroinstalace a osvětlení celého areálu.

Jeřábnické práce

V roce 2011 jsme zakoupili autojeřáb Liebherr s nosností 35 tun a dosahem 45 m.Stroj nachází časté využití na stavbách v okolí. Dlouhodobě byl využíván v průběhu celé Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2 při demolici původních zařízení, výstavbě nových zařízení, při stavebních úpravách chladících věží.Nejen pro účely naší společnosti nachází velké uplatnění při výstavbě ocelových konstrukcí, usazování technologických prvků ve výškách.V bytové výstavbě je velkým pomocníkem např. při opravách střech či zateplení panelákových sídlišť.

Kácení stromů

Autojeřáb Liebherr, který jsme zakoupili v roce 2011, byl několikrát využit při dřevorubeckých úpravách či kácení vzrostlých a nebezpečných dřevin.

Montáže zařízení

V rámci výstavby a oprav průmyslových i bytových objektů jsme nejednou zajišťovali kompletní montáž různých technologických zařízení, jako např.montáž vzduchotechnikykompletní elektroinstalace venkovní i vnitřníkanalizační rozvody venkovní i vnitřnírozvody vody, odvodnění objektů a plochrozvody plynového potrubíkooperace se specializovanými společnosti při výstavbě dopravníkových cestpro společnost ČEZ, a.s., již spoustu let zajišťujeme demontáže, opravy a zpětné montáže vestaveb a nosníků absorberu odsíření