Nátěry ocelových konstrukcí

-

Ocelo Kolna Hamry

Pro obecní úřad Kryštofovy Hamry jsme v roce 2012 vybudovali přístřešek pro techniku údržby. Nejdříve byla zhotovena betonová základová deska, na níž byla vystavěna ocelová konstrukce a opláštění s prosvětlovacími prvky.

Ruční čištění odsíření

Již několik let provádíme pro ČEZ, a.s., v rámci pravidelných údržbových odstávek odsíření Elektrárny Prunéřov 2, demontáž, čištění a zpětnou montáž vestaveb a nosníků absorberu odsíření.Stejnou činnost jsme několik let provozovali i pro Elektrárnu Prunéřov 1.Jde o velmi rizikové a namáhavé práce, kde musí být personál náležitě proškolen a vybaven ochrannými a bezpečnostními prostředky.

Sklad provozovna Verne

Stavební práce provádíme i na vlastních objektech.V minulosti byla vystavěna skladovací hala u provozovny ve Vernéřově.Administrativní budova v Prunéřově byla kompletně zateplena trapézovými plechy.Všechny haly byly nově zastřešeny plechovými trapézy.

Šetrné demontáže

V rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov 2 jsme spolupracovali s jinými subjekty při demontáži původního systému odsíření.Vzhledem k okolnímu provozu a velikosti jednotlivých technologických dílů nebylo možné objekt strhnout vcelku, ale byla nutná postupná demontáž.Zde našel velké uplatnění náš autojeřáb Liebherr LTM 1030 s nosností 35 tun a dosahem 45,0m.

Tu-Flor

V letech 2012 a 2014 jsme pro společnost Tu-Flor s.r.o. (www.tuflor.cz) připravovali základy pro nově budované velké fóliovníky na pěstování rostlin.Základové desky byly vystavěny včetně izolace, odvodnění a rozvodu zavlažování.

Výstavba závodu Hunter Douglas

Od počátku činnosti společnosti ATLANT spol. s r.o. až do roku 2008 jsme prováděli veškerou stavební údržbu v areálu holandské společnosti Hunter Douglas s.r.o. v Tušimicích,a to jak výstavbu nových objektů, tak stavební úpravy vnitřních prostor, přístavby, prodloužení hal, manipulační a obslužné plochy.Společnosti Hunter Douglas s.r.o. jsme dodávali rovněž elektrikářské a instalatérské práce.