ACS Kolejová dráha

V letech 2013 – 2015 jsme v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II pro belgickou společnost ACS Anti Corrossion Structures (www.acs-pi.eu) zabývající se výrobky z termoplastu nebo sklolaminátem vyztuženého plastu dodávali veškeré zemní a stavební práce potřebné pro vybudování tzv. Polní továrny na zpevnění velkokapacitního potrubí dopravujícího surový plyn z provozu elektrárny a čistý plyn z odsiřovacích jednotek sklolaminátovým ovinem.Pro zajištění výroby a přepravy na místě bylo třeba vybudovat kolejová vedení ze speciálních silničních panelů položených na zpevněném podloží s garantovanou nosností. Po ukončení činnosti Polní továrny byla celá kolejová dráha demontována a plochy uvedeny do původního stavu.

ACS mobilní továrna

V letech 2013 – 2015 jsme v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II pro belgickou společnost ACS Anti Corrossion Structures (www.acs-pi.eu) zabývající se výrobky z termoplastu nebo sklolaminátem vyztuženého plastu dodávali veškeré zemní a stavební práce potřebné pro vybudování tzv. Polní továrny na zpevnění velkokapacitního potrubí dopravujícího surový plyn z provozu elektrárny a čistý plyn z odsiřovacích jednotek sklolaminátovým ovinem.Na místě vyhrazeném pro výstavbu Polní továrny bylo nezbytné vyčištění (např. od náletových dřevin), vyrovnání a zpevnění terénu. Únosnost podloží byla ověřena certifikovanou společnosti. Dále byly položeny betonové základové pasy a armovací sítě a následně vylita základová deska z betonové směsi. Na tuto desku poté specializovaná firma postavila výrobní stan.Protože se při výrobě používají nebezpečné látky, byly k účelu bezpečného odděleného skladování vystavěny protipožární kóje s požadovanou požární nepropustností a únosností.Poslední etapou zemních a stavebních prací týkajících se Polní továrny bylo vytvoření základové desky pro uložení obytných kontejnerů – kanceláře, sociální zázemí pro výrobní dělníky.Naše společnost rovněž pro firmu ACS zajistila přípojky vody a elektrické energie stejně jako kompletní rozvody elektrické energie a vzduchotechniky ve výrobním stanu.Po ukončení činnosti mobilní továrny naše společnost odstranila veškeré vystavěné protipožární stěny i základové desky. Všechny plochy byly následně uvedeny do původního stavu.

ACS plochy pro velké jeřáby

V letech 2013 – 2015 jsme v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II pro belgickou společnost ACS Anti Corrossion Structures (www.acs-pi.eu) zabývající se výrobky z termoplastu nebo sklolaminátem vyztuženého plastu dodávali veškeré zemní a stavební práce potřebné pro vybudování tzv. Polní továrny na zpevnění velkokapacitního potrubí dopravujícího surový plyn z provozu elektrárny a čistý plyn z odsiřovacích jednotek sklolaminátovým ovinem.Umístění a montáž potrubí zajišťoval obří jeřáb Mammoet. Aby bylo možné jednotlivé díly jeřábu přepravit a smontovat, bylo nutné připravit příjezdovou komunikaci a prostor vyhrazený pro postavení jeřábu.Stávající komunikace v areálu elektrárny byly většinou nevyhovující. Byla naplánována speciální trasa, použité původní silnice bylo nutné rozšířit. Po celé délce trasy byly odstraněny obrubníky, náletové dřeviny, zlikvidováno stávající veřejné osvětlení a ostatní překážející objekty. Celá trasa i plocha pro jeřáb byly zpevněny štěrkodrtí a betonovým recyklátem tak, aby únosnost odpovídala požadavku společnosti poskytující jeřáb Mammoet. Možné zatížení bylo ověřeno a certifikováno specializovanou společností.Po ukončení jeřábnických prací byly všechny dotčené prostory znovu vyčištěny a uvedeny do původního stavu včetně usazení obrubníků, zatravnění ploch a instalaci nových osvětlovacích těles.

PITTSBURGH administrativa

Just a sample of what we do.

placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image

PITTSBURGH garáž pro traktor

Just a sample of what we do.

placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image

PITTSBURGH prodloužení haly

Just a sample of what we do.

placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image

PITTSBURGH sklárna

Just a sample of what we do.

placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image

PITTSBURGH vestavba skladu

Just a sample of what we do.

placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image